Boka restaurang
AVALON HOTEL Kungstorget 9 . 411 17 Göteborg . 031 751 02 00 . info@avalonhotel.se
AVALON RESTAURANG & BAR 031 751 02 36 . resto@avalonhotel.se
AVALON HOTEL ÄR DIPLOMERADE AV SVENSK MILJÖBAS

AVALON HOTEL ÄR DIPLOMERADE AV SVENSK MILJÖBAS

Med stort intresse och positiv anda strävar vi efter långsiktig hållbar miljöutveckling och värnar om kommande generationers fortsatta tillgång till viktiga naturresurser.

Alla människor är beroende av att miljön är i balans och det är endast tillsammans som en varaktig förbättring kan skapas, därför strävar vi efter att öka miljömedvetenheten hos våra medarbetare, gäster och leverantörer genom återkommande miljöutbildningar samt information om pågående miljöarbete. Ambitionen är att bibehålla den höga kvalitén på våra hotelltjänster medan vi genomför ständiga förbättringar av vårt miljöarbete.

Vårt fokus ska ligga på följande områden; utbildning av medarbetare, miljömärkt mat/dryck, leverantörer, återvinning samt minskade avfallsmängder, vatten- och energianvändning.
Vårt aktivt drivna miljöarbete skall bidra till en positiv utveckling som kontinuerligt utvärderas genom alla medarbetares omsorg och engagemang.